Home / Geld lenen met BKR en uitkering

Geld lenen met BKR en uitkering

Pas op voor de “waakhond” der kredietverstrekkers BKR1A

Wie voor een geldlening aanklopt bij een bank of kredietverstrekker, ontkomt er niet aan: een toetsing door het BKR. De naam  staat voluit voor Bureau Kredietregistratie. Dit is een instelling in Tiel, die fungeert als een soort “waakhond” voor kredietverstrekkers en banken. Deze zorgt ervoor dat banken en kredietverstrekkers geen geld lenen aan mensen die naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zullen zijn om deze lening terug te betalen. Een negatieve BKR-registratie betekent dan ook dat je in veel gevallen geen leningen kunt afsluiten.

Dat zit wel snor, ik heb geen schulden

Dat je een uitkering hebt, betekent uiteraard niet dat je een pakket schulden op je naam hebt staan. En schulden, dat is toch waar de meeste mensen aan denken wanneer ze de woorden “BKR-registratie” horen. Helaas is dit een foutieve redenatie. Wie leeft van een uitkering, ongeacht welke uitkering dit is (dus WW, WIA, ZW of bijstand, om er maar eens een paar te noemen) staat geregistreerd bij het BKR. Dit betekent dat het in veel gevallen erg moeilijk wordt om geld te lenen met een uitkering, ondanks het feit dat je geen (eerdere) schulden hebt gemaakt.

Kredietverstrekkers zonder BKR-toetsing

Op internet zijn er diverse ondernemingen te vinden die geldleningen verzorgen aan mensen met een BKR-notering. Meestal gaat het dan om kleine bedragen die binnen relatief korte tijd moeten worden terugbetaald. Of dit voor jou een optie is, is een keuze die je zelf moet maken. Hierbij moet je wel rekening houden met het feit dat niet tijdig terugbetalen leidt tot hoge boetes en invorderingskosten. Wil je geld lenen, wees dan ook reëel in je terugbetalingsmogelijkheden en de termijn waarbinnen je het bedrag kunt terugbetalen. Heb je hier zelf niet voldoende zicht op, dan kan je er ook voor kiezen om eerst advies te vragen bij een bank of reguliere geldverstrekker.

BKR en studieschuld

Overigens leidt niet elke schuld tot een registratie bij het instituut. Wie een studieschuld heeft bij de IB-groep (Informatie Beheer Groep, tegenwoordig Dienst Uitvoering Onderwijs) wordt niet geregistreerd , ook niet als je niet tijdig in staat bent om de opgelopen schuld terug te betalen. Wel is het uiteraard zo dat ook geld lenen bij de IB-groep, uiteindelijk geld kost.