Home / Lening met uitkering

Lening met uitkering

Een lening aanvragen is minder gemakkelijk dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Zéker als je van een uitkering leeft. Dat mag misschien oneerlijk lijken, want juist mensen met een uitkering hebben vaak minder geld te besteden en zullen eerder aangewezen zijn op een lening. Maar dat kredietverstrekkers niet zo happig zijn om leningen te verstrekken aan mensen met een uitkering, is vanuit het oogpunt van de kredietverstrekker helemaal niet zo verwonderlijk. Een financiële instelling kan immers alleen gezond blijven wanneer het uitgeleende geld op termijn ook weer retour komt.

Geen verhaalsmogelijkheden, einde verhaal?

Natuurlijk kennen banken en financiële instellingen de nodige middelen om mensen ertoe te bewegen hun financiële verplichtingen na te komen. Iedereen die weleens met een incassobureau te maken heeft gehad, weet precies wat hiermee wordt bedoeld. Ontvang je een aanmaning via een incassobureau, dan worden er behoorlijke kosten in rekening gebracht die opgeteld worden bij de oorspronkelijke geldsom. Betaalt de debiteur nog steeds niet, dan is de volgende stap de gang naar de gerechtsdeurwaarder. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft een incassobureau helemaal niet veel verhaalsmogelijkheden: veel meer dan dreigende brieven schrijven, kunnen ze niet doen. De gerechtsdeurwaarder heeft daarentegen heel wat meer mogelijkheden, zoals het leggen van beslag op het loon of de uitkering van de debiteur. Uiteraard moet er wel wat geld overblijven om van te leven. Het bedrag dat niet vatbaar is voor beslag, wordt de beslagvrije voet genoemd. Al het inkomen dat boven de beslagvrije voet komt, wordt ingehouden en komt ten gunste van de schuldeiser(s). Iemand met een laag inkomen, zoals een uitkering, heeft echter vaak niet veel te makken boven de beslagvrije voet. Een vordering innen wordt op dat moment heel erg moeilijk. Dat weten financiële instellingen ook, dus zij krabben zich meestal wel een extra keertje achter de oren voordat zij een lening verstrekken aan iemand met een laag inkomen.

Financiële verplichtingen

Ook vanuit de kant van de debiteur (diegene met de schuld) valt hier wel wat voor te zeggen. Een lening afsluiten lijkt immers een gemakkelijke manier om extra inkomen te vergaren, maar uiteindelijk geraak je van de regen in de drup. De aangegane lening moet worden terugbetaald, waardoor extra maandelijkse kosten ontstaan die op het budget drukken. Heb je toch al moeite om rond te komen, dan zal het aangaan van een lening het je niet gemakkelijker maken. Dit is zeer zeker iets om rekening mee te houden vóórdat je een lening aanvraagt.

Hoe vraag je een lening aan

Heb je een uitkering en dringend extra geld nodig, dan staat het je uiteraard vrij om je licht op te steken bij de bank of een andere financiële instelling. Ook al zouden ze niet bereid zijn om je het gewenste bedrag te lenen: wellicht hebben zij andere tips of adviezen voor je. Of kan je, na een beetje rekenwerk, genoegen nemen met een lager te lenen geldbedrag. Pas in ieder geval op voor kredietverstrekkers die je gouden bergen beloven en niet moeilijk lijken te doen over terugbetalingstermijnen, een torenhoge lening of een negatieve BKR-notering.