Home / BKR, uitkering, lening

BKR, uitkering, lening

Waakhond met een staartje

Uitkering of niet, wie een lening wil aangaan ontkomt bij een reguliere bank of kredietinstelling niet aan een toetsing bij het BKR. Het BKR, dat voluit Bureau Krediet Registratie heet en is gevestigd in Tiel, kan je zien als een soort “waakhond” voor banken en andere financiële instellingen. Het doel van het BKR is simpel: voorkómen dat kredietverstrekkers in zee gaan met mensen die hun lening waarschijnlijk niet kunnen (of willen) afbetalen. Heb je een negatieve BKR-notering, dan zal een kredietverstrekker zich nog wel een aantal keer achter de oren krabben voordat hij z’n geld aan je uitleent. Een negatieve BKR-notering kan dan ook een flink staartje hebben.

Negatieve BKR-notering: hoe kom je er aan?

Een negatieve BKR-notering krijg je wanneer je je schuldig maakt aan het niet tijdig betalen van je verplichtingen. Betalingsachterstand, dus. Ben je een keertje een paar dagen te laat met het overmaken van de huur, dan heb je echt niet meteen een negatieve BKR-notering. Een ander verhaal is het, wanneer je minstens 2 maanden achterloopt met je betalingen of wanneer je erg vaak te laat aan je verplichtingen voldoet. Je kan dan een A-code krijgen, die aangeeft dat je betalingsachterstanden hebt. Herstel je deze binnen een bepaalde termijn, dan kan de A-code worden omgezet naar een H-code (herstelcode). Deze blijft nog 5 jaar zichtbaar.

Negatieve BKR-notering: hoe kom je er af?

Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten. Dat geldt ook voor een negatieve BKR-notering. Heb je eenmaal betalingsachterstanden opgelopen, dan blijft een negatieve BKR-notering in het systeem staan tot 5 jaar na de laatste aflossing van het krediet. Ook de hersteldcode blijft 5 jaar zichtbaar, maar hoeft niet altijd een probleem op te leveren voor het aangaan van een lening. Met een H-code achter je naam laat je immers zien dat er wel betalingsproblemen waren, maar dat je die hebt opgelost.

Kennen ze mij bij het BKR?

Een wijdverbreid misverstand is dat het BKR alleen gegevens heeft van wanbetalers. Dat is niet zo: meer dan 93% van de mensen die bij het BKR geregistreerd staat, komt zijn of haar betalingsverplichtingen na. Informeert een kredietverstrekker naar de gegevens van deze mensen, dan geeft het BKR dit ook te kennen. Eventuele problemen bij het aangaan van een geldlening zitten ‘m dan ook niet in het feit dát je bekend bent bij het BKR, maar in hóe je bekend bent.