Home / Lenen met een bijstandsuitkering

Lenen met een bijstandsuitkering

Laten we het niet mooier maken dan het is: lenen met een bijstandsuitkering is een gotspe. Sowieso is het niet gemakkelijk om een lening te verkrijgen wanneer je van een uitkering leeft (zie bijvoorbeeld de items lenen met een Wajong-uitkering en lenen met een AOW-uitkering, maar met een bijstandsuitkering een geldlening aanvragen is al helemaal vrijwel onmogelijk. Om te weten waarom dat is, moet je eerst wat meer weten over de bijstand. Dit is namelijk een uitkering die bedoeld is als allerlaatste vangnet: een inkomen van overheidswege om te voorkomen dat je op straat belandt. Leven van een bijstandsuitkering betekent dan ook: leven op het bestaansminimum. Er is weinig tot geen financiële ruimte, maar daar is de uitkering ook niet voor bedoeld.

Mogelijkheden als je van een bijstandsuitkering leeft

Sowieso is een lening bedoeld als laatste redmiddel om contanten te vergaren. Een lening moet immers ook weer worden terugbetaald, waarbij er vaak nog rekening gehouden moet worden met extra kosten, zoals rente. Ook het afbetalen van een lening betekent een extra last op je budget. Kan je deze extra maandelijkse kosten dragen, dan is het beter om dit op voorhand -dus zonder dat je een lening hebt afgesloten- apart te zetten op een spaarrekening. Zo heb je in geval van nood in een appeltje voor de dorst. Als je van een bijstanduitkering moet rondkomen, heb je vaak aan het einde van je geld nog een stukje maand over. Mogelijkheden om iets opzij te zetten voor slechtere tijden, zijn er (bijna) niet. Dat weten banken en kredietverstrekkers ook, en daarom zullen ze niet snel geneigd zijn hun fiat te geven voor een lening. De kans dat zij hun geld zonder noemenswaardige problemen retour zien, is namelijk klein. Uiteraard staat het je vrij om ondanks deze informatie te proberen om een lening te verkrijgen bij een reguliere kredietverstrekker. Nee heb je, ja kun je krijgen, en voor hetzelfde geld heeft de bank nog wel andere tips en ideeën om je verder te helpen.

Speciale lening

Mensen met een bijstanduitkering kunnen het verder eens proberen bij de SBN. Juist deze bank is speciaal voor geldleningen aan mensen met een zeer klein inkomen, tot maximaal 130% van het bestaansminimum. De tarieven zijn vaak gunstig; de SBN werkt met lage rentepercentages. Om een lening bij de SBN te kunnen aanvragen, moet wel duidelijk zijn dat je bij reguliere banken en kredietverstrekkers niet in aanmerking komt voor een lening.