Home / Lenen met een WIA-uitkering

Lenen met een WIA-uitkering

Een WIA-uitkering krijg je wanneer je langere tijd arbeidsongeschikt bent. De eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid is de WIA niet aan de orde: je krijgt namelijk eerst een ziektewetuitkering. Pas na 104 weken ziektewet wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de WIA. Ben je daarentegen al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt, dan zijn de ZW en/of de WIA niet aan de orde: je ontvangt dan een Wajong-uitkering. Heb je een Wajong-uitkering en wil je weten of je in aanmerking komt voor een geldlening, dan verwijzen we je door naar het artikel Geld lenen met een Wajong-uitkering. In dit artikel beperken we ons tot de WIA.

Geld lenen met een WIA-uitkering

Juist als je van een uitkering leeft, is het soms moeilijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Een uitkering staat immers in de regel niet gelijk aan een hoog inkomen. Dit weten banken en kredietinstellingen ook wel, en daarom zijn ze terughoudend om mensen met een uitkering een lening te verstrekken. Ook een lening moet natuurlijk worden terugbetaald, nog los van de bijkomende kosten zoals de rente. Dit betekent een extra aanslag op het maandelijks budget. Uiteraard staat het je vrij om je licht op te steken bij een reguliere bank of financieringsinstelling. Ook al verstrekken ze je geen lening, ze hebben allicht tips en mogelijkheden waaraan je nog niet hebt gedacht.

Hypothecaire lening met een WIA-uitkering

Om een hypothecaire geldlening te kunnen verkrijgen, moet je in de regel een intentieverklaring hebben van je werkgever. Die intentieverklaring zal je van het UWV uiteraard niet snel verkrijgen. Het recht op uitkering eindigt immers wanneer je niet meer arbeidsongeschikt bent. Toch zijn er met een WIA-uitkering zeker mogelijkheden voor een hypotheek. Wanneer je arbeidsongeschikt bent en er geen uitzicht is op verbetering, is het -ook voor de hypotheekverstrekker- duidelijk dat je recht op WIA-uitkering zal blijven bestaan. Dit gegeven is in sommige gevallen reden om akkoord te gaan met een aanvraag om een hypothecaire geldlening. Heb je een WIA-uitkering en wil je graag een huis kopen, dan zijn daar dus zeker mogelijkheden voor te vinden.