Home / Uitkering en erfenis

Uitkering en erfenis

De een z’n dood, voorziet de ander van brood

testamentWie een uitkering heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid weleens dromen van een vermelding in het testament van een verre, doch stinkend rijke oudoom. Nu worden dromen maar zelden werkelijkheid, maar goed, het kán gebeuren. Maar wat gebeurt er met je uitkering als je een erfenis ontvangt? Dat hangt niet alleen af van de hoogte van het bedrag, maar ook van de soort uitkering die je hebt. Niet in alle gevallen heeft het verkrijgen van een erfenis gevolgen voor je uitkering.

Erfenis zonder gevolgen

Heb je een uitkering waarbij geen sprake is van een vermogenstoets, dan heeft de ontvangst van een erfenis geen gevolgen voor je uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een WW-uitkering geniet. De hoogte en duur van je WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden: het inkomen van je partner en jouw vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Het verkrijgen van een erfenis heeft dan ook geen enkele consequentie voor je WW-uitkering. Ook bij een WIA- of Anw-uitkering vindt geen vermogenstoets plaats.

Erfenis met gevolgen

Het ontvangen van een bijstanduitkering is echter een heel ander verhaal. Leef je van de bijstand en kom je in aanmerking voor een erfenis, dan zal dit gevolgen hebben voor je uitkering. Bij de bepaling van het recht op bijstand vindt namelijk een vermogenstoets plaats. Als je meer vermogen hebt dan is toegestaan, dan word je geacht in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor een alleenstaande is het maximaal vermogen vastgesteld op € 5.685,=. Alleenstaande ouders en gezinnen hebben een vrijgesteld vermogen van maximaal € 11.370,=. (Voor mensen met een eigen woning gelden andere bedragen, omdat zij nog een gedeelte overwaarde mogen hebben.) Krijg je door de ontvangts van een erfenis meer vermogen dan is toegestaan, dan betekent dit dat je bijstandsuitkering wordt beëindigd.

Brassen is niet handig

Picture this: je bent al jaren aan het sappelen met een bijstandsuitkering, en dan ineens ontvang je een vet bedrag. Goed, je uitkering wordt beëindigd, maar voorlopig heb je geld genoeg en wie dan leeft, wie dan zorgt nietwaar? Brassen dus!! Ho, wacht. Je erfenis verbrassen en daarna opnieuw aankloppen bij de bijstand kan je duurder komen te staan dan je denkt. De gemeente zal namelijk beoordelen of je op een verantwoorde manier bent omgegaan met je erfenis. Je mag niet te luxe geleefd hebben en geen buitensporige uitgaven hebben gedaan, dus dat reisje naar New York en die overheerlijke champagne kan je toch maar beter achterwege laten. Je mag maandelijks namelijk niet méér opmaken dan anderhalf keer de voor jou geldende bijstandsnorm.