Home / Uitkering en spaargeld

Uitkering en spaargeld

Een (bijstands-) uitkering is bedoeld om je te helpen voorzien in je levensonderhoud. Wanneer je zelf over voldoende inkomsten of vermogen beschikt, wordt er vanuit gegaan dat je voor jezelf kunt zorgen en dan ontvang je dus geen uitkering. Het spaargeld dat je op de bank hebt staan, wordt gerekend tot je persoonlijke vermogen. Een grote hoeveelheid spaargeld kan dus je recht op uitkering beïnvloeden. Maar hoeveel spaargeld mag je eigenlijk hebben om nog in aanmerking te komen voor een uitkering? En heeft het zin om geld te sparen als je al een uitkering ontvangt of loop je dan het risico gekort te worden op je uitkering? We leggen het je hier uit.

Hoeveel spaargeld is teveel?

In ons land geldt een zogenaamde vermogensgrens. Dit is het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag hebben om recht op een (bijstands-) uitkering te hebben. Als je meer hebt dan dat bedrag, moet je eerst dat inzetten om in je levensonderhoud te voorzien. Pas wanneer je vermogen onder de grens komt, heb je recht op uitkering.

Wat je precies aan spaargeld mag hebben naast je uitkering is nog niet zo makkelijk vast te stellen. Je spaargeld wordt namelijk tot je vermogen gerekend maar is niet het enige. Ook een eigen huis of eigendommen zoals een auto worden meegenomen bij het vaststellen van je vermogen.
Om je een idee te geven van het totale bedrag dat je aan vermogen mag hebben:
Op het moment van schrijven geldt voor mensen die gezamenlijk een huishouden hebben een vermogensgrens van 11.370 euro. Dit bedrag is hetzelfde voor alleenstaande ouders. Alleenstaanden zonder kinderen mogen 5.685 euro aan eigen vermogen hebben.

Wanneer je een eigen huis hebt, gelden er een aantal aparte regels. Een deel van de waarde hiervan wordt bij het bepalen van je vermogen namelijk buiten beschouwing gelaten. Op dit moment is dat maximaal 48.000 euro. Kom je boven dit bedrag uit dan kun je nog wel uitkering ontvangen maar dit is dan in de vorm van een lening. Je huis geldt dan als een onderpand voor de uitkeringsverstrekker en er is sprake van een zogeheten krediethypotheek.

Sparen als je een uitkering hebt

Sparen wanneer je een uitkering ontvangt, is alleen maar verstandig. Op deze manier zorg je dat je geld achter de hand hebt voor onvoorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld noodzakelijke reparaties. Ook voor een extraatje zoals een vakantie wil je misschien geld opzij leggen.
Sparen kan altijd, zolang je maar zorgt dat je niet teveel vermogen opbouwt. Je wilt niet boven een bepaald bedrag uitkomen want dan wordt je gekort op je uitkering. De vermogensgrens verschilt per uitkeringstype en per situatie. Laat je altijd goed informeren welke grens op jou van toepassing is. Die grens staat niet gelijk aan het totale bedrag dat je zou kunnen sparen: ook andere zaken, zoals je auto, worden zoals we al aangaven tot je vermogen gerekend.
Neem geen risico’s en ga zorgvuldig na wat je precies mag sparen voordat je geld opzij gaat zetten.

Het sparen wanneer je een uitkering ontvangt, levert je helaas geen extra geld op. Het heeft alleen nut als appeltje voor de dorst maar je bouwt er geen extra vermogen mee op. De rente die je over je spaargeld ontvangt, geldt namelijk als netto inkomen en wordt dus meegenomen in het bepalen van de hoogte van je uitkering.