Lenen met uitkering

Lenen met uitkering: gemakkelijk kunnen we het niet maken

Wie in zijn of haar dagelijks bestaan afhankelijk is van een uitkering, heeft het vaak niet gemakkelijk. Een uitkering is over het algemeen geen vetpot en iedereen, uitkering of niet, komt weleens voor onverwachte uitgaven te staan: een kapotte wasmachine, een duur uitgevallen reparatie aan de auto, een lekkende dakgoot of een koelkast die op hol geslagen is… Niet iedere uitgave kan worden uitgesteld totdat er voldoende geld achter de hand is! Maandelijks geld opzij zetten om onverwachte kosten te dekken is dan ook ten strengste aan te raden, zeker omdat lenen met een uitkering niet gemakkelijk is.

Als geld opzij zetten niet afdoende is: geld lenen

Wanneer het niet of nauwelijks lukt om geld opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven, is het soms noodzakelijk om -als de nood eenmaal aan de man is- een lening af te sluiten. Lenen met een uitkering is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook geldverstrekkers, zoals banken en kredietinstellingen, weten dat mensen met een uitkering het meestal niet breed hebben, en zodoende hebben zij gerede twijfels of ze het geleende geld ooit weer retour zullen zien. Hierdoor zal men terughoudend zijn wanneer het gaat om het verstrekken van een lening aan iemand met een uitkering.

Lenen met een uitkering: soort uitkering

Wie wil lenen met een uitkering, moet zich er bewust van zijn dat de soort uitkering en de leefsituatie van invloed zijn op het al dan niet succesvol afsluiten van een lening. Heb je een WW-uitkering omdat je bent ontslagen, dan heb je grote kans dat je binnen afzienbare tijd weer aan de slag zal zijn en daardoor ook meer te besteden hebt. Een kredietverstrekker zal dan ook sneller geneigd zijn om je een lening te verstrekken dan wanneer je arbeidsongeschikt geworden bent. Wie (blijvend) arbeidsongeschikt is, heeft immers veel minder kans om uiteindelijk weer nieuwe inkomsten te vergaren.

Lenen met een uitkering: leefsituatie

Ook je leefsituatie is van belang. Heb je zelf een WW-uitkering maar werkt jouw partner in loondienst, dan ziet de geldverstrekker een grotere kans om zijn geld op termijn weer terug te zien en zal dus welwillender staan tegenover de verstrekking van een lening. Of dit valt onder de noemer ‘lenen met een uitkering’ valt echter nog maar te bezien, want wat de kredietverstrekker feitelijk doet is het te lenen bedrag baseren op het inkomen en de zekerheid van jouw partner. De uitkering die jij ontvangt, wordt dus min of meer buiten beschouwing gelaten.